Γιατί δεν χρησιμοποιούμε πλέον έτοιμα themes

έτοιμα themes

Μέχρι πρόσφατα τα έτοιμα themes ήταν ένα από τα βασικότερα εργαλεία που χρησιμοποιούσαμε για την παραγωγή νέων ιστοσελίδων.  Ο βασικός λόγος επιλογής τους ήταν να διατηρήσουμε το κόστος των υπηρεσιών μας σε χαμηλά επίπεδα, επιτρέποντας σε μικρές επιχειρήσεις να έχουν μια αξιοπρεπή διαδικτυακή παρουσία στο δύσκολο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης.

Όμως τα προβλήματα που δημιουργούνται από την χρήση έτοιμων themes, υπερτερούν του βασικού τους πλεονεκτήματος. Το πλεονέκτημα του χαμηλού κόστους, εξανεμίζεται από τα πολλαπλά προβλήματα και την χαμηλή ποιότητα , κυρίως για επαγγελματικές ιστοσελίδες.

 

Ας δούμε πιο αναλυτικά τα προβλήματα που δημιουργούνται από έτοιμα themes:

 

1.  Αξιοπιστία και Ταχύτητα

Τα έτοιμα themes συνήθως περιλαμβάνουν δεκάδες επιλογές και ρυθμίσεις που επιτρέπουν την παραμετροποίηση της ιστοσελίδας σε μεγάλο βαθμό. Όλες αυτές οι επιλογές όμως έχουν κάποιο κόστος.

Το κόστος αυτό είναι η ταχύτητα φόρτωσης της ιστοσελίδας.  Όσες περισσότερες επιλογές δίνει κάποιο theme τόσο πιο αργά θα φορτώνει, και για ιστοσελίδες επιχειρήσεων ο χρόνος φόρτωσης είναι σημαντικός παράγοντας στην προσέλκυση νέων πελατών.

Βέβαια υπάρχουν λύσεις για να βελτιστοποιηθεί ένα έτοιμο theme, ώστε να φορτώνει αρκετά γρήγορα, αλλά οι λύσεις αυτές ανεβάζουν το συνολικό κόστος μιας ιστοσελίδας και ουσιαστικά αναιρούν το βασικό τους πλεονέκτημα.

 

2. Προβλήματα Ασφάλειας

Αρκετά έτοιμα themes περιλαμβάνουν κενά ασφαλείας.  Αυτό συνήθως συμβαίνει γιατί οι δημιουργοί τους πιέζονται να ετοιμάσουν όσα πιο πολλά themes μπορούν σε μικρό χρονικό διάστημα.  Ως συνέπεια δεν δίνεται αρκετή προσοχή στον κώδικα.

Και πάλι υπάρχουν λύσεις για την αύξηση της ασφάλειας, σε περίπτωση που ένα τέτοιο theme χρησιμοποιείται.  Αλλά αυτές οι λύσεις επιβαρύνουν   την ταχύτητα φόρτωσης της ιστοσελίδας.

 

3. Μη κάλυψη  αναγκών

Κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές ανάγκες και στόχους. Και αυτές οι ανάγκες αντικατοπτρίζονται στην ιστοσελίδα της.  Η χρήση έτοιμων themes στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να καλύψουν τις ειδικές ανάγκες που έχει η κάθε επιχείρηση.

Σε τέτοιες περιπτώσεις η τροποποίηση του έτοιμου theme είναι αναγκαστική, και γίνεται σε βάρος τόσο της ταχύτητας αλλά και της ασφάλειας. Επιπλέον το κόστος της ιστοσελίδας μπορεί να φτάσει σε τέτοια επίπεδα που στο τέλος η χρήση έτοιμου theme να μην είναι συμφέρουσα επιλογή.

 

4.  Μοναδικότητα

Υπάρχουν διαθέσιμα εξαιρετικά έτοιμα themes, που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ταχύτητας ή ασφάλειας. Αλλά είναι περιορισμένα σε αριθμό και οι χρήστες τείνουν να τα επιλέγουν πιο συχνά. Οπότε σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν χιλιάδες ιστοσελίδες  που χρησιμοποιούν το ίδιο έτοιμο theme, και δείχνουν σαν κοντινά αδερφάκια.

Ένας από τους βασικούς στόχους μιας ιστοσελίδας κάποιας επιχείρησης είναι να ξεχωρίζει από εκείνες των ανταγωνιστών της  προσφέροντας μοναδική εμπειρία στον χρήστη.  Η πραγματοποίηση αυτού του στόχου είναι αδύνατη μέσω ενός theme που χρησιμοποιείται από χιλιάδες άλλες ιστοσελίδες.

 

Ζυγίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα χρήσης έτοιμων themes, καταλήξαμε στην απόφαση να σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε για νέες ιστοσελίδες.

Μπορεί το κόστος των υπηρεσιών που προσφέρουμε να αυξηθεί, αλλά τα οφέλη στην ποιότητα θα είναι πολύ μεγαλύτερα, επιτρέποντας την δημιουργία ακόμα καλύτερων και ποιοτικών ιστοσελίδων, που θα έχουν μεγαλύτερο κύκλο ζωής και  αυξημένη διαδραστικότητα .

Χρειάζεστε νέα ιστοσελίδα?

Ζητήστε να σας ετοιμάσουμε μια πρόταση για την κατασκευή της δικής ιστοσελίδας.